Poniżej można zobaczyć kilkadziesiąt projektów logo które zostały opracowane na przestrzeni ostatnich 8 lat. Wszystkie to zaakceptowane realizacje dla klientów.

LOGO DESIGN 2016 - 2017

LOGO DESIGN 2014 - 2015

LOGO DESIGN 2010 - 2013