Rudnianka Rudna Wielka – klub B-klasowy, który jest wspierany przez studiodi

Rudnianka Rudna Wielka – klub B-klasowy, który jest wspierany przez studiodi

Strona Internetowa 
Klub otrzymał gotową stronę internetową – przygotowaną wraz z systemem CMS do łatwej edycji treści. Dodatkowo zostały zaimplementowane moduły do obsługi terminarza, tabeli i prezentacji wyników z meczy. Całość wykonana w technice responsive website – strona jest responsywna i wyświetla się zarówno na ducżych jak i mobilnych urządzeniach.

Materiały Reklamowe
Opracowane zostały wszelkie materaiły jakie były potrzebne – coroczne kalendarze sportowe, plakaty meczowe, ulotki dla sponsorów a także okolicznościowe dyplomy.